BLOG

Om Online Læring & Undervisning

Læringscenter

Studiecenter/Læringscenter-begrebet opstod i 1980’erne som en udløber af Piagets kognitive læringsteori og dermed den konstruktivistiske tilgang til læring. Tanken har også sammenhæng med et politisk skifte i retorikken, fra at tale om undervisning til at tale om læring. Skiftet hænger sammen med en afstandstagen fra et syn på undervisning, hvor viden, værdier og motiver kunne […]

LÆRING ONLINE

Min erfaring viser mig, at brug af IT i som læringsmedie kan give et højere vidensniveau og større arbejdsglæde, blandt andet fordi IT giver mulighed for at få flere med pga. let tilgængelige ressourcer, der kan ses, læses eller gennemgåes efter helt personlige og individuelle behov. Online læring sprænger nogle faste rammer, hvor fokus bliver […]

DANSK SOM 2. SPROG FOR VOKSNE

Jeg har 6 års erfaring med undervisning af voksne udlændinge – i dansk som andetsprog. Denne form for undervisning har gennemgået store forandringer i de sidste år. Fra at være en lille eksklusiv klub med få krav og retningslinjer til undervisningen er det blevet en meget striks og modulopdelt uddannelse. De afsluttende prøver er højrisiko-prøver […]