Kurser for Seniorer, kurser for undervisere

Birgitte Rubæk har været projektleder for AOF i forhold til projekter, der skal åbne op for nye initiativer med FOLKEOPLYSNINGEN

Formålet med projekterne var at skabe mangfoldige fællesskaber, interaktion og samhørighed.

“AT BYGGE BRO MELLEM MENNESKER & STEDER”

Fællesskaber løfter og er en forudsætning for et godt og meningsfyldt liv med gensidig læring. Ønsket var via folkeoplysning at formidle værdier og kompetencer på tværs af kulturer, for at nedbryde skel og arbejde for frugtbart sameksistens.